CZ EN DE
Kryštof Harant
p r o j e k t     p r o g r a m     o   a u t o r e c h     o   ú č i n k u j í c í c h     t e r m í n y


Projekt představuje originálním způsobem hudbu renesanční Prahy se zaměřením na tvorbu Kryštofa Haranta a Jacoba Handla-Galluse.
Zároveň zajímavě seznamuje publikum s dobovou praxí parodických děl - tedy hudby inspirované motivy tehdejších populárních skladeb, v tomto případě jednoho známého Marenziova madrigalu.
Celý projekt v podání souboru Collegium 419 je v základním provedení čistě vokální, jeho rozšířená verze je potom doplněna o instrumentální soubor složený z viol da gamba, které v souladu s dobovou praxí podporují zpívané party mešního ordinária..


Projekt byl podpořen grantem Magistrátu hlavního města Prahy a Nadací Život umělce.
 
    NA ZAČÁTEK STRÁNKY